#26 Split Pulse: It's All Good, Yeah Knock On Wood!
Ne techno ir net ne minimal techno! Liftų inžinierius rožiniais lenarais Dainai atsuko dar vieną, vėlgi tamsią, savo pusę. „Patamsių gaivalai“ vadinasi jo ir kolegų globojama geto repo renginių serija, joje, tikiu, idealiai suskambėtų ir šios „Dainos Dainai“. Daug legendų. Tiks pavasariniams pasivažinėjimams.
„Linkiu nepritrūkt jėgos (meilės), gyvent ilgai, pereit gyvenimą ant sunkiausio lygio, išmokt perrinkt kalašnikovą ir nebūt ameba! Jei paprasčiau, tai nepasiklyst ir žinot kas yra kas. Linkėjimai ;)“, – į ekraną miksteipo ritmu repuoja man Split Pulse. Dėkui, bus!
D.D. 2004 - 2016
Degalai Mushroom CMS