#49 Weedska: Širdis širdžiai
Weedska yra tiesiog neišsemiamas muzikos, kuri neskamba niekur kitur, ir dar ateina iš įdomiausių pasaulio kampelių, šaltinis. „Club Tropicana“ draugijos narys pernai kovo 8-osios proga įrašė tiesiog fantastinį rinkinį „Lithuania Soul“, ir tada supratau, kad, kai kviesiu jį sudainuoti dainas Dainai, proga turės būti ne mažiau ypatinga. Ir štai – Valentino diena! Juokinga, bet apie meilę. Perleidžiu mikrofoną Vytautui.
„Šiose dainose apie meilę išgirsi skausmą, ilgesį, viltį ir džiaugsmą. Be visų ingredientų meilės dėlionė tiesiog nesusideda į pilną paveikslą. Kiekviena daina turi savo vietą mano širdyje, todėl saugok kaip nepažįstamojo patikėtą paslaptį. Esu įsitikinęs, kad myli kiekvieną dieną ir tam išreikšti nebūtina šventė, linkiu, kad tuo Tave nuolatos šildytų ir aplinkiniai“.
D.D. 2004 - 2016
Degalai Mushroom CMS